THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG

Sàn Lát Thân Thiện Với Môi Trường

environmentally-preffered-flooring

Tại Polyflor, chúng tôi cố gắng trở thành một doanh nghiệp bền vững về mặt kinh tế và môi trường, tái chế và giảm thiểu chất thải cũng như trung tính với carbon nhất có thể. Việc phát triển sản phẩm mới của chúng tôi tiếp tục tập trung vào yếu tố giảm tác động đến môi trường bằng cách cung cấp mức độ bền, độ tin cậy cao, dễ bảo trì và thải bỏ an toàn. Ngoài ra, dù chọn Sàn Lát Thân Thiện Với Môi Trường từ Polyflor, điều quan trọng là chúng tôi vẫn đảm bảo rằng không có sự thỏa hiệp nào trong việc lựa chọn và chức năng của sản phẩm.

GreenTag

greentag

Chương trình Ecospecifier Global GreenTagCertTM do Global GreenTag P/L điều hành là chương trình nhãn sinh thái của bên thứ ba đánh giá các sản phẩm bền vững cho môi trường xây dựng. Nhiều sản phẩm của Polyflor đã được chứng nhận theo chương trình ở Úc và New Zealand, với phạm vi PUR đồng nhất của Polyflor thường nằm trong 50% chất liệu hoàn thiện có khả năng chống chịu cao hàng đầu dựa trên GreenTag Ecopoints của họ. Việc đánh giá sản phẩm dựa trên cách tiếp cận vòng đời và đo lường tác động của sản phẩm, bao gồm trong các lĩnh vực quan trọng sau:

  • Giảm Thiểu Năng Lượng và Khí Thải Nhà Kính
  • Môi Trường Sống và Suy Thoái Đất
  • Sự Cạn Kiệt và Hiệu Quả của Nguồn Lực
  • Sức Khỏe và Tình Trạng của Người Sở Hữu và Nhà Thầu
  • Độc Tố với Đất, Không Khí và Nước

Do hiệu suất mạnh mẽ đối với việc giảm thiểu tác động đến môi trường trong các danh mục này, các sản phẩm của Polyflor được liệt kê trên cơ sở dữ liệu của Ecospecifier (www.ecospecifier.com.au) về các vật liệu xây dựng thân thiện với môi trường, cung cấp cho các kiến trúc sư, nhà thiết kế và người chỉ định một cách dễ dàng và hiệu quả hơn để lựa chọn một lớp phủ sàn lát bền vững với môi trường. Hơn nữa, Polyflor là tổ chức sàn lát vinyl thương mại đầu tiên đạt được chứng nhận GreenTag LCARate của Ecospecifier trên tất cả các phạm vi chính của mình và đạt được GreenRate cấp A, ghi điểm tối đa trong phần Vật Liệu-'Sản Phẩm Bền Vững' và IEQ-VOC của công cụ đánh giá Green Star.

Thực Tiễn Tốt Nhất của PVC

pvc

Polyflor đã đạt được điểm đánh giá tối đa trong các công cụ đánh giá Green Star của Hội Đồng Công Trình Xanh Úc (Green Building Council Australia, GBCA) và Hội Đồng Công Trình Xanh New Zealand (New Zealand Green Building Council, NZGBC). Green Star đánh giá hiệu suất bền vững và môi trường của một tòa nhà bằng tiêu chuẩn LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) và BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method); Do đó, sử dụng các sản phẩm Polyflor được chứng nhận bởi chương trình GreenTag của Ecospecifier có thể giúp người chỉ định đạt được điểm tối đa. Tiềm năng cho điểm trong các bài đánh giá Green Star được cải thiện hơn nữa bằng cách sử dụng các phạm vi sàn Đồng Nhất của Polyflor, Tấm Ốp Tường và ESD để đạt được ‘Thực Tiễn Tốt Nhất của PVC’, như đã được NCS International Pty Ltd kiểm toán để đáp ứng được các nguyên tắc thực tiễn tốt nhất của GBCA.

Recofloor

recoflor

Polyflor là thành viên đồng sáng lập và tài trợ của Recofloor, chương trình thu hồi vinyl hàng đầu trong ngành để tái chế sàn lát vinyl hậu tiêu dùng vào cuối vòng đời. Thông qua Recofloor, Polyflor có thể tái chế các vết cắt lắp đặt trơn tru và an toàn, sàn lát nâng cao trơn mịn và cuộn đầu kho cũ và các mẫu thường bị thải bỏ ở bãi chôn lấp. Vật liệu này được thu hồi và tái chế thành sàn mới hoặc các sản phẩm hữu ích khác như cọc tiêu giao thông.

100% Tái Chế Được

recy

Hầu hết các dòng sản phẩm của Polyflor đều 100% tái chế được với nhiều lớp phủ sàn lát có chứa hàm lượng tái chế lên đến 40%. Các phạm vi được tái chế thông qua Chương Trình Thu Hồi Vinyl của Recofloor để vinyl có thể được tái chế nhiều lần mà không làm mất hiệu suất và chức năng của vinyl.

Chất Làm Dẻo Không Chứa Phthalate/Gốc Sinh Học

free
bio

Bộ sưu tập sàn lát Expona và Camaro LVT của Polyflor hiện được sản xuất với chất làm dẻo không chứa phthalate và/hoặc gốc sinh học.

(ngoại trừ hàm lượng được tái chế)

Tuyên Bố về Sản Phẩm đối với Môi Trường

epd

Tuyên Bố về Sản Phẩm đối với Môi Trường (EPD) cung cấp thông tin hoàn toàn minh bạch về các sản phẩm Polyflor và tác động của chúng đối với môi trường. Vào năm 2012, Polyflor là một phần của bộ dữ liệu chung ERFMI EN 15804 để tạo ra EPD trong ngành đã được IBU xác minh độc lập, thành công. Tất cả EPD chung và dùng trong sản phẩm cụ thể đều được viết theo các quy tắc và tiêu chuẩn theo EN 15804 và ISO 14025.

© 2023 Polyflor. All Rights Reserved.