LÁT SÀN VINYL THƯƠNG MẠI

LÁT SÀN TẠI CƠ SỞ BÁN LẺ

Lát sàn trong các Cơ sở bán lẻ là một trong những yếu tố được thiết kế nội thất quan tâm chú trọng nhất khi muốn tạo ra không gian đầy cảm hứng. Thiết kế cao cấp, hiệu suất cao và đáng tiền là yếu tố quyết định mang đến sản phẩm phù hợp cho cả khu vực mặt trước và mặt sau của ngôi nhà. Các giải pháp lát sàn dành cho ngành bán lẻ được Polyflor cung cấp bao gồm các cửa tiệm, cửa hàng bán lẻ và siêu thị.
© 2023 Polyflor. All Rights Reserved.